ریاضی هفتم صفحه ۲۶

پاسخ تمرین‌های ترکیبی صفحه ۲۶ ریاضی هفتم

تمرین های ترکیبی صفحه 26 ریاضی هفتم

در صورتی که تمرین‌های ترکیبی زیر را بتوانید انجام دهید، مطمئن می‌شوید ، این فصل را به خوبی آموخته‌اید.

سوال ۱:حاصل عبارت‌های زیر را به دست آورید.

جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین های ترکیبی صفحه 26 ریاضی هفتم

سوال ۲: دمای هوا در تبریز دو درجه زیر صفر و دمای اردبیل ۳ برابر آن است. میانگین دمای این دو شهر چند درجه است؟

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین های ترکیبی صفحه 26 ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.