ریاضی هفتم صفحه ۱۷

پاسخ فعالیت صفحه ۱۷ ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم

 

سوال ۱:

سوال 1 فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم

جواب:

۰ = (۴ -) + ۴ +

سوال ۲: 

سوال و پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم

ادامه سوال ۲: برای شکل سوم یک عبارت جمع بنویسید.

جواب:

 ۱+ = (۳) + ۴+

سوال ۳: مانند نمونه، حاصل جمع و تفریق‌ها را با این روش پیدا کنید. فراموش نکنید که ابتدا باید تفریق را به جمع تبدیل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم

سوال ۴: علاوه بر این روش، پیدا کردن حاصل جمع و تفریق با محور را نیز آموخته‌اید.

اکنون با یکی از این دو روش، حاصل را به دست آورید. مانند نمونه برای هر کدام نتیجه را بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 4 فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم

نتیجه: اگر هر دو عدد مثبت باشند، حاصل جمع آنها مثل جمع دو عدد طبیعی است.

پاسخ سوال 4 فعالیت صفحه 17 ریاضی هفتم

نتیجه: اگر هر دو عدد منفی باشند، حاصل جمع آنها را به دست می‌آوریم، و علامت حاصل منفی است.

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۷ ریاضی هفتم

کار در کلاس صفحه 17 ریاضی هفتم

سوال : حاصل جمع و تفریق‌ها را به دست آورید.

جواب:

پاسخ کار در کلاس صفحه 17 ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.