ریاضی نهم صفحه ۵۵

پاسخ کار در کلاس صفحه ۵۵ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 55 ریاضی نهم کار در کلاس صفحه 55 ریاضی نهم

سوال ۱: آیا دو مربع زیر متشابه اند؟ اندازه ضلع‌ها و زاویه‌‌های هر کدام را بنویسید. چه رابطه‌ای بین ضلع‌ها و زاویه‌‌‌‌های دو شکل وجود دارد؟

سوال 1 کار در کلاس صفحه 55 ریاضی نهم

جواب: 

بله، اندازه ضلع‌ها دو برابر شده ولی زاویه‌ها تغییر نکرده‌اند.

ادامه سوال ۱: آیا می‌توان گفت هر دو مربع دلخواه با هم متشابه‌اند؟ چرا؟

جواب: 

بله،‌چون ضلع‌های مربع مساویند، اگر یک ضلع تغییر کند، ضلع‌های دیگر هم به همان نسبت تغییر می‌کنند و زاویه‌های مربع همیشه ۹۰ درجه است.

سوال ۲: از مستطیل‌های زیر کدام با هم متشابه‌اند؟ چرا؟

سوال 2 کار در کلاس صفحه 55 ریاضی نهم

جواب: 

شماره ۳ و ۱، چون اندازه ضلع ها دو برابر شده اما زاویه‌ها تغییر نکرده‌اند.

ادامه سوال ۲: آیا هر دو مستطیل دلخواه با هم متشابه‌‌اند؟

جواب: 

خیر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.