ریاضی نهم صفحه ۵۴

پاسخ فعالیت صفحه ۵۴ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم

فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم

سوال ۱: مربع‌های صفحه شطرنجی زیر به ضلع  یک سانتی‌متر است:

جواب: 

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم

سوال : اندازه ضلع‌ها و زاویه‌های هر دو شکل را بنویسید:
چه رابطه‌ای بین ضلع‌های متناظر دو شکل وجود دارد؟

جواب: 

دو برابر همدیگرند.

سوال : چه رابطه‌ای بین زاویه‌های متناظر دو شکل وجود دارد؟

جواب: 

مساوی‌اند.

سوال: اندازه ضلع‌های شکل (۱) چند برابر اندازه ضلع‌های شکل (۲) است.

جواب: 

دو برابر همدیگرند.

سوال : در صفحه شطرنجی مقابل یک چند ضلعی رسم کنید و چند ضلعی دیگری مانند آن بکشید؛ به طوری که اندازه ضلع‌هایش ۲ برابر شکل اول باشد.

جواب: 

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم

سوال ۲: در تصویر زیر، نقشه قسمتی از شهر تهران را می‌بینید. مقیاس نقشه ۱ به ۱۰۰،۰۰۰ است؛ یعنی هر یک سانتیمتر روی نقشه با ۱۰۰،۰۰۰ سانتیمتر مقدار واقعی برابر است. فاصله دو میدان انقلاب و آزادی را پیدا کنید.

سوال 2 فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم

جواب: 

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم

سوال ۳: شکل زیر را با دستگاه کپی کوچک کرده‌ایم. عدد روی دستگاه ۵۰ ٪ را نشان می‌داد.

تصویر خروجی را شما رسم کنید.

جواب:

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 54 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.