ریاضی نهم صفحه ۵۱

پاسخ کار در کلاس صفحه ۵۱ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 51 ریاضی نهم

 در شکل مقابل می دانیم AB=CD ،

سوال ۱:

جواب: 

چون در یک دایره اگر دو وتر با هم مساوی باشد، کمان‌های مقابل آن دو وتر با هم برابرند.

سوال ۲: جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید:

جواب:

جواب سوال 2 کار در کلاس صفحه 51 ریاضی نهم

سوال ۳: چرا AC=BD ؟

جواب:

چون در یک دایره اگر دو کمان با هم مساوی باشد، وترهای مقابل آن دو کمان با هم برابرند.

 

پاسخ تمرین صفحه ۵۱ ریاضی نهم

تمرین صفحه 51 ریاضی نهم تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

سوال ۱: در شکل مقابل ABCD‌ متوازی‌الاضلاع است و M  و N و  P و Q وسط‌های اضلاع متوازی‌الاضلاع‌اند، ثابت کنید:  MN=PQ

سوال 1 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

سوال ۲: در شکل مقابل O‌ مرکز دایره است و BC و AD  بر دایره مماس است، نشان دهید که AD و BC  برابرند.

سوال 2 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

سوال ۳: در شکل مقابل، مثلث ABC متساوی‌الساقین است و M و  N روی قاعده BC‌ طوری قرار دارند که BM=NC . نشان دهید مثلث AMN‌ هم متساوی‌الساقین است.

سوال 3 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

سوال ۴: در مستطیل ABCD ، پاره‌خط‌های BE و AF طوری رسم شده که دو زاویه A۱ و B۱ برابرند. ثابت کنید BE و AF مساوی‌اند.

سوال 4 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

سوال ۵: نشان دهید در هر مثلث متساوی‌الساقین، فاصله هر نقطه دلخواه روی نیمساز زاویه رأس از دو سر قاعده، برابر است : MB=MC.

سوال 5 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 5 تمرین صفحه 51 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.