ریاضی نهم صفحه ۳۸

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۸ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 38 ریاضی نهم

 

سوال ۱: فرض و حکم برای مسئله‌های زیر را مشخص کنید:
در دو مثلث داده شده زوایای برابر در شکل مشخص شده است. ثابت کنید زاویه‌‌های سوم از دو مثلث نیز با هم برابر است.

جواب :

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 38 ریاضی نهم

سوال ۲: اگر در یک مثلث دو زاویه نابرابر باشد، ضلع روبه‌رو به زاویه بزرگ‌تر، بزرگ‌تر است از ضلع روبه‌رو به زاویه کوچک‌تر (ابتدا شکل را رسم کرده و نام‌گذاری کنید).

جواب :

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 38 ریاضی نهم

سوال ۳: نشان دهید در هر مثلث اندازه هر زاویه خارجی با مجموع دو زاویه داخلی غیرمجاور آن برابر است .

جواب :

پاسخ سوال 3 کار در کلاس صفحه 38 ریاضی نهم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.