ریاضی نهم صفحه ۳۳

پاسخ فعالیت صفحه ۳۳ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم

سوال ۱: کدام یک از دو قرصی که در مرکز قرار گرفته بزرگ‌تر است؟

سوال 1 فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم

جواب:

هر دو قرص مرکز هم‌اندازه هستند.

سوال ۱ الف) با مشاهده تشخیص دهید.

جواب:

ظاهراً سمت چپی بزرگ‌تر است.

سوال ۱ ب) یک کاغذ روی یکی از آنها قرار دهید. دایره محیط آن قرص را بکشید و با گذاشتن تصویر کشیده شده بر شکل دیگر، اندازه آنها را با هم مقایسه کنید.

جواب:

با هم برابرند.

سوال ۲: اگر قطعه‌های A و B قطعه‌هایی از شیرینی مورد علاقه شما باشد، کدام قطعه را انتخاب می‌کنید؟ (قطعه بزرگ‌تر کدام است؟)

سوال 1 قسمت ب فعالیت صفحه 33 ریاضی نهم

جواب:

B را انتخاب می‌کنیم ظاهراً بزرگ‌تر است. 

ادامه سوال ۲: با یک کاغذ شفاف این دو قطعه را مقایسه کنید؟ آیا حدس شما درست بود؟

جواب:

خیر با هم برابرند.

سوال ۳: آیا مشاهده کردن یا به طور کلی استفاده از حواس پنجگانه برای اطمینان از درستی یک موضوع کافی است؟ چرا؟  

جواب:

خیر ، زیرا ممکن است مشاهدات ما به دلیل خطای حواس پنجگانه اشتباه باشد و مشاهده به تنهایی منجر به نتایج درست نشود.

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۳ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 33 ریاضی نهم

 

سوال : مواردی از درس علوم (مثل آزمایش تشخیص گرما و سرمای آب) مثال بزنید که حواس ما خطا می‌کند. در مورد نتایجی که از این  مثال‌ها می‌گیرید، با یکدیگر بحث کنید.

جواب:

۱-سراب یک پدیده فیزیکی است که در اثر خطای چشم و انعکاس نور ازیک هوای گرم در حال حرکت به سمت بالا در مجاورت شن یا زمین سنگی ایجاد می‌شود.

۲- وقتی از بیرون به آب نگاه می‌کنیم عمق آب را کم‌تر از عمق واقعی آن می‌بینیم.

۳-سه ظرف محتوی آب سرد، آب گرم و آب ولرم داریم. اگر هم‌زمان دست راست خود را در آب سرد و دست چپ خود را در آب گرم فرو برده پس از مدتی هر دو دست را درون آب ولرم فرو کنیم ، دست راست آب ولرم را سرد و دست چپ آب ولرم را گرم  احساس می‌کند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.