ریاضی نهم صفحه ۲۶

پاسخ فعالیت صفحه ۲۶ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 26 ریاضی نهم

سوال: با توجه به اینکه مجموعه‌ی عددهای حقیفی تمام عددها را شامل می‌شود، مجموعه‌های زیر را مانند نمونه روی محور نمایش دهید:

سوال 1 فعالیت صفحه 26 ریاضی نهم

با توجه به مجموعهٔ A چرا نقطهٔ ۲ روی محور توپر و نقطهٔ ۳ روی محور توخالی است؟

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 26 ریاضی نهم پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 26 ریاضی نهم پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 26 ریاضی نهم پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 26 ریاضی نهم

 

 

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 26 ریاضی نهم

سوال ۱: مجموعه‌های زیر را روی محور نمایش دهید و یا با توجه به محور، مجموعهٔ متناظر آن را بنویسید:
جواب الف:

پاسخ سوال 1 بخش الف کار در کلاس صفحه 26 ریاضی نهم

 

جواب ب:

پاسخ سوال 1 بخش ب کار در کلاس صفحه 26 ریاضی نهم

 

جواب ج:

پاسخ سوال 1 بخش ج کار در کلاس صفحه 26 ریاضی نهم

سوال :سوال 2 کار در کلاس صفحه 26 ریاضی نهم

جواب :

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 26 ریاضی نهم

سوال ۳: کدام‌یک از مجموعه‌های زیر با مجموعهٔ‌ نقاط روی شکل زیر، برابر است؟

جواب :

پاسخ سوال 3 کار در کلاس صفحه 26 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.