ریاضی نهم صفحه ۲۳

پاسخ فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 23 ریاضی نهم

سوال ۱: پنج عدد بین ۱ و ۲ معرفی کنید و آنها را روی محور نمایش دهید.

 سوال 1 فعالیت صفحه 23 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 23 ریاضی نهم

سوال:

سوال 2 فعالیت صفحه 23 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 23 ریاضی نهم

سوال:

سوال 3 فعالیت صفحه 23 ریاضی نهم

سوال 3 فعالیت صفحه 23 ریاضی نهم

سوال ۳ بخش اول: چرا در ماشین‌ حساب ۸ رقمی، رقم آخر با رقم مشابه در ماشین حساب ۱۲ رقمی تفاوت دارد؟

جواب:

زیرا اعدا با تقریب گرد شده‌اند. رقم ۵ رو به بالا گردد شده است چون رقم بعدی آن ۶ است که حذف می‌شود.

سوال ۳ بخش دوم: چرا این تفاوت در ماشین حساب‌های ۱۰ رقمی و ۱۲ رقمی دیده نمی‌شود؟

جواب:

چون وقتی رقم یازدهم (۳) حذف می‌شود، رقم قبلی تغییری نمی‌کند، به عبارتی رو به پایین گرد می‌شود.

سوال ۳ بخش سوم: با توجه به عددی که ماشین حساب ۱۲ رقمی نشان می‌دهد، آیا تناوب (تکرار منظّم) در رقم‌های اعشاری دیده می‌شود؟

جواب:

خیر

سوال ۳ بخش چهارم:

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 23 ریاضی نهم

جواب:

خیر

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.