ریاضی نهم صفحه ۲۲

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۲ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 22 ریاضی نهم

سوال: نمایش اعشاری هر یک از کسرهای زیر را بنویسید:

جواب:

پاسخ کار در کلاس صفحه 22 ریاضی نهم

پاسخ تمرین صفحه ۲۲ ریاضی نهم

تمرین صفحه 22 ریاضی نهم

سوال ۱: حاصل عبارت‌های زیر را به‌دست آورید و تا حد امکان ساده کنید:

جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 22 ریاضی نهم پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 22 ریاضی نهم پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 22 ریاضی نهم

سوال ۲: عددهای زیر را از کوچک به بزرگ مرتب کنید:

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 22 ریاضی نهم پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 22 ریاضی نهم

سوال ۲: بین دو کسر، سه کسر بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 22 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.