ریاضی نهم صفحه ۲۰

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۰ ریاضی نهم

 کار در کلاس صفحه 20 ریاضی نهم

سوال: 

سوال 1 کار در کلاس صفحه 20 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 20 ریاضی نهم

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 20 ریاضی نهم

سوال: 

سوال 2 کار در کلاس صفحه 20 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 20 ریاضی نهم

 

پاسخ فعالیت صفحه ۲۰ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

 

سوال: سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهمجواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

ادامه‌ی سوال ۱:

سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

جواب:

ک.م.م مخرج کسرها ۳۶۰ است به عبارتی ۳۶۰ کوچکترین عددی است که بر اعداد ۵،۶۸،۹ بخش‌پذیر می‌باشد.

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

حالا که مخرج‌ها یکی است، هر کدام از کسرها که صورت بزرگ‌تری داشته باشد، بزرگ‌تر است.

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

ادامه‌ی سوال ۱:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

ادامه‌ی سوال ۱: در مورد روش‌های مختلف و ویژگی‌های هر کدام در کلاس گفت‌وگو کنید.

جواب:

روش شاهد: زمانی مناسب است که مخرج کسرها به گونه‌ای باشد که امکان مقایسه بین اعداد گویا فراهم باشد.

روش مرتضی: زمانی مناسب است که مخرج کسرها خیلی بزرگ نباشد، چون در صورت بزرگ بودن مخرج‌ها، ک.م.م آنها بزرگ می‌شود و محاسبه آن‌ها سخت می‌گردد.

روش مجید:  روش دقیقی است ولی نیاز به ماشین حساب دارد که همیشه در دسترس نیست.

سوال ۲: با استفاده از تقسیم نمایش اعشاری کسرهای زیر را بنویسید:

جواب:

سوال 2 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

سوال ۲ بخش الف: بین نمایش اعشاری این کسرها چه تفاوتی هست؟

جواب:

پاسخ سوال 2 الف فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم پاسخ سوال 2 الف فعالیت صفحه 20 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.