ریاضی هشتم صفحه ۴۶

پاسخ فعالیت صفحه ۴۶ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 46 ریاضی هشتم

سوال ۱: در شکل سمت چپ، زاویه خارجی رأس A  از مثلث ABC از امتداد یافتن ضلع AB تشکیل شده است. در شکل سمت راست، زاویه خارجی رأس A از امتداد یافتن ضلع AC تشکیل شده است. چرا این دو زاویه مساوی‌اند؟

جواب:

زیرا زاویه داخلی آن ۴۰ درجه و زاویه مکمل خارجی آن ۱۴۰ درجه است.

پاسخ کار در کلاس صفحه ۴۶ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 46 ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 46 ریاضی هشتم

سوال ۱ الف) مانند نمونه در هر یک از مثلث‌های زیر، زاویه خارجی هر سه رأس را رسم کنید و اندازه هر کدام را بنویسید.

جواب:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 46 ریاضی هشتم

سوال ۱ ب) مجموع زاویه‌های خارجی هر یک از مثلث‌ها را پیدا کنید. چه رابطه‌ای میان آنها دیده می‌شود؟

جواب:

۳۶۰ درجه – مجموع زاویه‌‌های خارجی یک مثلث ۳۶۰ درجه است.

سوال ۲: چندضلعی‌های زیر منتظم‌اند. اندازه زاویه‌های خواسته شده را پیدا کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 46 ریاضی هشتم

سوال ۳: با توجه به شکل، اندازه زاویه‌‌ خواسته شده را پیدا کنید.

جواب:

پاسخ سوال 3 کار در کلاس صفحه 46 ریاضی هشتم

اولا چون مثلث متساوی‌الساقین است دو زاویه‌ی برابر دارد.  ثانیا زوایای داخلی مثلث ۱۸۰ درجه است

 

پاسخ سوال 3 کار در کلاس صفحه 46 ریاضی هشتم

زاویه‌های رو به رو در متوازی‌الاضلاع با هم برابرند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.