ریاضی هشتم صفحه ۴۵

پاسخ تمرین صفحه ۴۵ ریاضی هشتم

تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

سوال ۱: اندازه هر یک از زاویه‌‌های یک بیست ضلعی منتظم را پیدا کنید.

جواب: 

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

سوال ۲: در کاشی‌کاری روبه‌رو تنها یک نوع کاشی به کار رفته است. شکل سوال 2 تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

سوال الف) این کاشی چه نوع چهارضلعی‌ای است؟

جواب: 

لوزی

سوال ب) اندازه هریک از زاویه‌های آن چقدر است؟

جواب: 

۱۲۰ درجه و ۶۰ درجه

سوال ۳: شکل روبه‌رو قسمتی از یک بشقاب قدیمی به شکل چندضلعی منتظم است.

حدس می‌زنید این بشقاب چندضلعی بوده است؟ چرا؟

جواب: 

هشت ضلعی

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

یا از این روش استفاده می‌کنیم یا اینکه در فرمول به جای n عدد می‌گذاری می‌کنیم تا به عدد ۱۳۵ برسیم.

سوال ۴: به کاشی‌کاری زیر توجه کنید. این کاشی‌کاری با سه نوع کاشی مختلف انجام شده است. شکل سمت راست، قسمتی از این طرح را به صورت بزرگ‌تر نمایش داده است.

اندازه زاویه‌های مشخص شده  را به دست آورید.

شکل سوال 4 تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

جواب: 

قطر مربع نیمساز زاویه‌های آن است. پس: 

پاسخ سوال 4 تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

سوال ۵: مجموع زاویه‌های داخلی هر شکل را به دست آورید و با هم مقایسه کنید.

جواب: 

شکل سوال 5 تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

  محدب                           ۳۶۰ = ۱۸۰ × ۲

چند ضلعی که هیچ‌کدام از زاویه‌های آن بزرگتر از ۱۸۰ درجه نباشد.

 

شکل سوال 5 تمرین صفحه 45  ریاضی هشتم

مقعر                         ۳۶۰ =  ۱۸۰ × ۲

چندضلعی که حداقل یک زاویه بزرگ‌تر از ۱۸۰ درجه داشته باشد.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.