ریاضی هشتم صفحه ۴۱

پاسخ تمرین صفحه ۴۱ ریاضی هشتم

تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم

سوال ۱: چهارضلعی ABCD  لوزی و چهارضلعی DCEF مربع است.

جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 41 ریاضی هشتم

سوال ۲: روی کاغذ، لوزی دلخواهی بکشید و دور آن را ببرید. این لوزی کاغذی را روی دو خط تقارنش تا کنید. به کمک شکل به دست آمده چه نتایجی در مورد قطرهای لوزی به دست می آید.

جواب:

قطرهای لوزی بر هم عمودند چون ۴ زاویه که جمعشان ۳۶۰ درجه است روی هم قرار میگیرند.

سوال ۳: وسط ضلع‌های یک مستطیل را به ترتیب به هم وصل می‌کنیم. چهار ضلعی به دست آمده چه نوع چهار ضلعی ای است؟ دلیل خود را توضیح دهید.

جواب:

لوزی، چون اگر مستطیل را روی خط‌های تقارنش تا کنیم ضلع‌های این چهار ضلعی روی هم منطبق می‌شوند.

سوال ۴: درستی یا نادرستی هر یک از جمله‌‌های زیر را بررسی کنید.

جواب:

الف) قطرهای هر مستطیل با هم مساوی‌اند.

ب) قطرهای هر لوزی با هم مساوی‌اند.    X

ج) قطرهای هر مستطیل بر هم عمودند. X

د) قطرهای هر لوزی بر هم عمودند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.