ریاضی هشتم صفحه ۳۸

پاسخ فعالیت صفحه ۳۸ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

سوال ۲: با توجه با انطباق شکل و تصویر ، تساوی‌ها را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 38 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۲: هر یک از عبارت‌های زیر، یکی از خاصیت‌های متوازی‌الاضلاع را بیان می‌کند. با توجه به تساوی‌های بالا، این دو عبارت را کامل کنید.

جواب:

در هر متوازی‌الاضلاع، زاویه‌های روبه‌رو  با هم مساوی هستند.

در هر متوازی‌الاضلاع، ضلع‌های روبه‌رو با هم مساوی هستند.

هر هر متوازی‌الاضلاع، زاویه‌های مجاور مکمل یکدیگر هستند.

سوال ۳: پاره‌خط OA بر کدام پاره‌خط منطبق شده است؟

جواب:

بر پاره‌خط OC پس OA = OC 

ادامه سوال ۳: پاره‌خط OB‌ چطور؟ 

جواب:

بر پاره خط OD منطبق شده است پس  OB = OD

ادامه سوال ۳: با توجه به پاسخ این دو پرسش، یک خاصیت دیگر متوازی الاضلاع را پیدا کنید و بنویسید.

جواب:

در هر متوازی‌الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.