ریاضی هشتم صفحه ۳۵

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۵ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 35 ریاضی هشتم

سوال ۱: در هر شکل یک خط مورب،‌ دو خط موازی را قطع کرده است. اندازه زاویه‌های مجهول را به دست آورید.

جواب:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 35 ریاضی هشتم

سوال ۲ و پاسخ آن: 

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 35 ریاضی هشتم

پاسخ فعالیت صفحه ۳۵ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم

سوال ۱: می‌خواهیم در صفحه شطرنجی خطی موازی خط d رسم کنیم. راه حل سه دانش‌آموز را مشاهده کنید  و توضیح دهید هر کدام از آنها چگونه خط موازی را رسم کرده است.

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم

سوال ۲:سوال 2 فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم

سوال 2 فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم

سوال ۳: در هر متوازی‌الاضلاع،ضلع‌های روبه‌رو با هم موازی‌اند. چهارضلعی ABCD یک متوازی‌الاضلاع است.

              الف) ضلع‌های موازی را با علامت گذاری مشخص کنید.

                ب) جاهای خالی را در رابطه‌های زیر کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 35 ریاضی هشتم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.