ریاضی هشتم صفحه ۲۸ حل تمرین‌های ترکیبی

پاسخ مرور فصل ۲ صفحه ۲۸ ریاضی هشتم

پاسخ تمرین های ترکیبی صفحه 28 ریاضی هشتم

سوال ۱ بخش اول: یک عدد مرکب بنویسید که شمارند‌ه‌های اول غیر از ۲ و ۳ نداشته باشد.

جواب: 

عدد ۶

سوال ۱ بخش دوم: آیا این عدد و عددی که شمارنده‌های اول آن ۲ و ۵ است، نسبت به هم اول‌اند؟ چرا؟

جواب: 

عدد ۱۰ خیر ؛ زیرا هر دو عدد بر ۲ بخش‌پذیر است.                 ۲=(۱۰،۶)

سوال ۲: با روش غربال، عددهای اول بین ۲۰ و ۴۰ را پیدا کنید.  در این روش، کار را از خط زدن مضرب‌های کدام عدد شروع می‌کنید و با مضرب‌های کدام عدد پایان می‌دهید؟

جواب: 

پاسخ مرور فصل 2 صفحه 28 ریاضی هشتم

سوال ۳: آیا عدد ۱۳۷ اول است ؟ چرا ؟

جواب:

بله برای اینکه عدد ۱۳۷ بر اعداد ۱۱،۷،۵،۳،۲ بخش‌پذیر نمی‌باشد.       

پاسخ مرور فصل 2 صفحه 28 ریاضی هشتم

سوال ۴: ۲ عدد مرکب بنویسید که نسبت به هم اول باشند.

جواب:

۱ = (۱۲۱و ۳۶)                           ۱ = (۴۹ و ۲۵)

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.