ریاضی هشتم صفحه ۲۷

پاسخ تمرین صفحه ۲۷ ریاضی هشتم

تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

سوال ۱:از روش غربال برای عددهای ۱ تا ۶۰ استفاده و عددهای اول کمتراز ۶۰ را پیدا کنید.

جواب: 

پاسخ سوال 1 تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

سوال ۲: مشخص کنید که عددهای ۱۰۷ و ۲۵۱ اول‌اند یا مرکب.

جواب: 

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

باید عدد ۱۰۷ را بر  اعداد اول کوچک‌تر از ۱۰ یعنی ۷،۵،۳،۲ تقسیم کنیم.

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

پس ۱۰۷ عددی اول است.

 

عدد ۲۵۱ را باید بر اعداد اول کوچک‌تر از ۱۵ یعنی ۲،۳،۵،۷،۱۱،۱۳ تقسیم کنیم.

پاسخ سوال 2 تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

۲۵۱ عدد اول است.

سوال ۳: «برای اینکه بفهمیم عددهای کمتر از ۱۰۰ اول‌اند یا نه، کافی است آنها را به عددهای ۵،۳،۲ و ۷ تقسیم کنیم.»

آیا این جمله درست است؟ چرا؟

جواب: 

پاسخ سوال 3 تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

سوال ۴: عددی از ۱۲۰ کوچک‌تر و از ۱۰۰ بزرگ‌تر است. برای اینکه بفهمیم این عدد اول است یا نه، حداکثر چند تقسیم انجام می‌دهیم؟ چرا؟

جواب: 

۴ تقسیم ، تقسیم بر ۷،۵،۳،۲ کافی است.                ۱۲۰<۱۲۱=  ۱۱۲

از آنجا که مربع عدد ۱۱ از ۱۲۰ بزرگ‌تر است بنابراین باید بر اعداد کوچک‌تر از ۱۱ یعنی حداکثر ۴ تقسیم کنیم.

سوال ۵: عددهای ۱ تا ۱۰۰ را بنویسید و غربال کنید؛ سپس به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

جواب: 

پاسخ سوال 5 تمرین صفحه 27 ریاضی هشتم

  •  اولین عددی که خط خورد.
     عدد یک
  • در مرحلهٔ حذف مضرب‌های ۷، اولین مضرب ۷ که به عنوان مضرب‌های سایر عددها خط نخورد.
    ۴۹          ۴۹=۷۲
  • عددی که با مضرب‌های آن عدد ۲۴ خط خورد.
    عدد  ۲
  • تمام مضرب‌های ۵ که در مرحلهٔ حذف مضرب‌های ۵ برای اولین بار خط خوردند.

                                 ۲۵،۳۵،۵۵،۶۵،۸۵،۹۵

          ۱۹×۵ و ۱۷×۵  و  ۱۳×۵  و  ۱۱×۵  و  ۷×۵    و   ۵×۵

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.