ریاضی هشتم صفحه ۲۶

پاسخ فعالیت صفحه ۲۶ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 26 ریاضی هشتم

سوال : می‌خواهیم مشخص کنیم ۴۷ اول است یا نه. مانند روش غربال، که در صفحهٔ قبل توضیح داده شد، فرض کنید عددهای ۱ تا ۴۷ نوشته شده‌اند.

آیا عدد ۴۷ با مضرب‌های ۲ خط می‌خورد؟ با انجام دادن چه عملی می‌توانید به این سؤال پاسخ دهید؟

جواب: 

خیر  –  عمل تقسیم

پاسخ فعالیت صفحه 26 ریاضی هشتم

سوال: آیا عدد ۴۷ با مضرب‌های ۳ خط می‌خورد؟ چرا؟

جواب: 

خیر

پاسخ فعالیت صفحه 26 ریاضی هشتم

سوال : آیا عدد ۴۷ با مضرب‌های ۵ خط می‌خورد؟ چرا؟

جواب: 

خیر ؛  چون ۴۷ بر ۵ بخش‌پذیر نیست.

پاسخ فعالیت صفحه 26 ریاضی هشتمسوال: آیا لازم است بررسی کنیم که عدد ۴۷ با مضرب‌های ۷ خط می‌خورد یا نه ؟  چرا؟

جواب:

خیر ؛ زیرا مربع ۷ یعنی ۴۹ در بین عددها وجود ندارد.                 ۴۷<۴۹=۷۲ 

سوال: آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که عدد ۴۷ را فقط بر عددهای اول تقسیم می‌کنیم؟ چرا؟

جواب:

خیر ؛ فقط بر اعداد اول ۲ و ۳ و ۵ تقسیم می‌کنیم و نیاز نیست که بر کل اعداد اول تقسیم کنیم.

سوال: چرا تقسیم کردن را تا عدد اولی که مربع آن از ۴۷ بزرگ‌تر شود ادامه می‌دهیم؟ توضیح دهید.

جواب:

زیرا در روش غربال اولین عدد مرکبی که خط می‌خورد مربع یک عدد اول است و اگر ۴۷ مرکب بود قطعاً با یکی از مضرب‌های ۲ یا ۳ یا ۵ خط می‌خورد.

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۶ ریاضی هشتم

پاسخ کار در کلاس صفحه 26 ریاضی هشتم

سوال: مانند نمونه، بررسی کنید که عددهای داده شده (۱۴۳،۱۳۱،۹۷) اول یا مرکب هستند.

جواب:

پس باید آن را به  عددهای اول ۵،۳،۲ و ۷ تقسیم کنیم.       

پاسخ کار در کلاس صفحه 26 ریاضی هشتم

چون تمام تقسیم‌ها باقیمانده دارند. ۹۷ مضرب هیچ‌کدام نیست؛ یعنی عددی اول است.

پاسخ کار در کلاس صفحه 26 ریاضی هشتم

چون ۱۳۱ بر هیچ کدام از اعداد اول ۱۱،۷،۵،۳،۲ بخش‌پذیر نیست و ۱۳۱< ۱۳۲  می‌باشد؛ لذا  عدد ۱۳۱ عددی اول است.

 

پاسخ کار در کلاس صفحه 26 ریاضی هشتم

۱۴۳ عددی مرکب است چون بر ۱۱ بخش‌پذیر است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.