ریاضی هشتم صفحه ۲۲

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۲ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 22 ریاضی هشتم

 

سوال ۱: در بین اعداد زیر، اعداد مرکب را مشخص کنید.

جواب: 

پاسخ کار در کلاس صفحه 22 ریاضی هشتم

سوال ۲: کدام عددهای طبیعی را می‌شناسید که همهٔ مضرب‌هایشان عددهای مرکب باشند؟

جواب: 

عددهای مرکب برای مثال مضرب‌های ۴

سوال ۳: عدد ۱۷ چند مضرب دارد؟                                چند تا از مضرب‌های آن اول هستند؟

جواب: 

                بی‌شمار                                                    یکی؛ فقط خود ۱۷

سوال ۴: اگر a یک عدد اول باشد، آیا همهٔ مضرب‌هایش مرکب‌اند؟ 

جواب: 

خیر ، خود a اول است و مضرب a نیز می‌باشد در واقع اولین مضرب آن اول است.

 

پاسخ فعالیت صفحه ۲۲ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 22 ریاضی هشتم

سوال ۱: ب.م.م جفت عددهای داده شده را بنویسید.

جواب: 

پاسخ فعالیت صفحه 22 ریاضی هشتم

 

سوال ۲: دو عدد اول متفاوت انتخاب کنید و ب.م.م آنها را بنویسید.

جواب: 

۱= (۵،۷)

ادامه سوال ۲: آیا می توان گفت هر دو عدد اول نسبت به هم اول‌اند؟ چرا؟

جواب: 

بله –  چون هر دو فقط بر یک بخش‌پذیر می‌باشند.

سوال ۳: یک عدد اول و یک عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند.

جواب:

۱=(۵،۹)  

سوال ۴: دو عدد مرکب مثال بزنید که نسبت به هم اول باشند؟

جواب:

۱=(۸،۹)     

سوال ۵: آیا دو عدد طبیعی متوالی نسبت به هم اول می‌باشند؟

جواب:

                      بله                          ۱=(۴،۵)

سوال ۶: اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند، ک.م.م آنها چگونه به دست می‌آید؟

جواب:

اگر دو عدد نسبت به هم اول باشند، ک.م.م آن‌ها برابر است با حاصل‌ضرب آن‌ها

پاسخ فعالیت صفحه 22 ریاضی هشتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.