ریاضی هشتم صفحه ۲۱

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۱ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 21 ریاضی هشتم

سوال : همهٔ عددهای مرکب بین ۱۵ و ۳۰ را به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از یک بنویسید.

جواب: 

پاسخ کار در کلاس صفحه 21 ریاضی هشتم

پاسخ فعالیت صفحه ۲۱ ریاضی هشتم

پاسخ فعالیت صفحه 21 ریاضی هشتم

 

سوال ۱: عددهایی طبیعی از ۱ تا ۲۰ را بنویسید و دور عددهای اول خط بکشید.

جواب: 

پاسخ فعالیت صفحه 21 ریاضی هشتم

سوال: آیا عدد ۱ اول است؟ چرا؟

جواب: 

خیر- زیرا تنها یک شمارنده دارد.

سوال: آیا عدد ۱ مرکب است؟ چرا؟

جواب: 

خیر-زیرا بیشتر از دو شمارنده ندارد.

سوال ۲: با توجه به سؤال بالا، عددهای طبیعی را به سه دسته تقسیم کنید و ویژگی‌های هر کدام را بنویسید.

جواب: 

الف)عدد ۱ که نه اول است نه مرکب 

ب) اعداد اول :عددهایی که فقط دو شمارنده طبیعی دارند 

ج) اعداد مرکب : عددهایی که می‌توان آن‌ها را به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از یک نوشت.

سوال ۳: مضرب‌های طبیعی عدد ۲ در زیر نوشته شده است. در صورت امکان، آنها را مانند نمونه به صورت ضرب دو عدد طبیعی بزرگ‌تر از ۱ بنویسید

جواب: 

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 21 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۳: به همین ترتیب، مضرب‌های عددهای ۳ و ۴ را بنویسید و در صورت امکان آنها را به صورت ضرب دو عدد طبیعی و بزرگ‌تر از ۱ بنویسید.

جواب: 

پاسخ سوال 3 فعالیت صفحه 21 ریاضی هشتم

سوال ۴: با توجه به سؤال بالا، آیا می‌توانیم بگوییم که همهٔ مضرب‌های یک عدد طبیعی مرکب‌اند؟ چرا؟

جواب:

خیر ، زیرا ۲ مضرب هست اما مرکب نیست.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.