ریاضی هفتم صفحه ۲۳

پاسخ فعالیت صفحه ۲۳ ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 23 ریاضی هفتم فعالیت صفحه 23 ریاضی هفتم

سوال ۱: به کمک محور و حرکت انجام شده روی آن یک عبارت جمع و یک عبارت ضرب بنویسید و حاصل را به دست آورید.

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 23 ریاضی هفتم

سوال ۲: به الگو‌های عددی زیر توجه کنید. پس از اینکه رابطه بین عددها را پیدا کردید، جملات زیر هر کدام را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 23 ریاضی هفتم                     حاصل ضرب‌ها چهار تا چهار تا اضافه می‌شوند                    حاصل ضرب‌ها سه تا سه تا اضافه می‌شوند.

ادامه سوال ۲:  با توجه به الگویی که کشف کرده‌اید، جدول ضرب مقابل را کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 23 ریاضی هفتم

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۳ ریاضی هفتم

کار در کلاس صفحه 23 ریاضی هفتم

سوال: با توجه به فعالیت بالا جدول مقابل را کامل کنید.

جواب:

پاسخ کار در کلاس صفحه 23 ریاضی هفتم

 سوال: به کمک آن حاصل‌ ضرب‌ها را بنویسید.

جواب:

پاسخ کار در کلاس صفحه 23 ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.