ریاضی نهم صفحه ۵۶

پاسخ فعالیت صفحه ۵۶ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 56 ریاضی نهم

سوال : دو مثلث زیر با هم متشابه اند. ضلع‌های متناظر و زاویه‌های متناظر را همرنگ کنید. نسبت ضلع‌های متناظر را بنویسید. آیا سه کسر برابر به دست آمد؟

جواب:

بله

پاسخ فعالیت صفحه 56 ریاضی نهم

پاسخ کار در کلاس صفحه ۵۶ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 56 ریاضی نهم کار در کلاس صفحه 56 ریاضی نهم

سوال ۱:

سوال 1 کار در کلاس صفحه 56 ریاضی نهم

جواب:

۲ جواب دارد؛ زیرا می‌توان مربع دیگر را کوچکتر یا بزرگتر در نظر گرفت.

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 56 ریاضی نهم

سوال ۲: در صفحه مختصات، نقاط زیر را پیدا کنید:

سوال 2 کار در کلاس صفحه 56 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 56 ریاضی نهم

متشابه هستند. زیرا هر دو یک زاویه ۹۰ درجه و دو زاویه ۴۵ درجه دارند. و نسبت ضلع های دو
مثلث ۱ به ۲ است.

ادامه سوال ۲: طول ضلع های دو مثلث را بنویسید و تشابه آنها را بررسی کنید، در صورت متشابه بودن، نسبت
تشابه را پیدا کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 56 ریاضی نهم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.