ریاضی نهم صفحه ۴۵

پاسخ فعالیت صفحه ۴۵ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 45 ریاضی نهم

فعالیت صفحه 45 ریاضی نهم

سوال ۱: نشان دهید زاویه‌های C و D  در شکل قائمه است. طول‌های AC و BD را به کمک قضیه فیثاغورس محاسبه کنید و نشان دهید:  AC=BD

جواب:

دو زاویه C و D زاویه‌های محاطی هستند و اندازه آنها برابر نصف کمان مقابلشان هست. کمان مقابل قطر نیز نیم‌دایره است پس اندازه‌اش ۱۸۰ درجه است که نصف آن می‌شود ۹۰ درجه.

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 45 ریاضی نهم

سوال ۲: به کمک هم‌نهشتی‌ مثلث‌های ACB و  ADB، نشان دهید AC=BD.

عکس سوال 2 فعالیت صفحه 45 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 45 ریاضی نهم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.