ریاضی هشتم صفحه ۴۲

پاسخ تمرین صفحه ۴۲ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 42 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 42 ریاضی هشتم

سوال ۱: در کاشی‌کاری، کاشی‌ها را طوری کنار هم قرار می‌دهند که روی هم نیفتد و جای خالی هم بین آنها نباشد. در اینجا چند نمونه کاشی‌کاری مشاهده می‌کنید که هر کدام تنها با یک نوع کاشی انجام شده است.

سوال 1 فعالیت صفحه 42 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۱: حالا به شکل‌های زیر توجه کنید. در هر مورد توضیح دهید، چرا کاشی‌کاری با یک نوع کاشی انجام نمی‌شود؟

جواب: 

چون بین آنها جای خالی وجود دارد.

سوال 1 فعالیت صفحه 42 ریاضی هشتم

سوال ۲: سطح زیر با مثلث‌هایی هم‌نهشت با مثلث ABC کاشی‌کاری شده است.

مثلث آبی انتقال یافته مثلث ABC است،

مثلث زرد دوران یافته مثلث ABC است.

سوال 2 فعالیت صفحه 42 ریاضی هشتم

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 42 ریاضی هشتم

 

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 42 ریاضی هشتم

پاسخ کار در کلاس صفحه ۴۲ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 42 ریاضی هشتم

سوال: در کدام شکل، کاشی‌کاری با یک نوع کاشی انجام نشده است؟

جواب: 

پاسخ کار در کلاس صفحه 42 ریاضی هشتم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.