ریاضی هشتم صفحه ۳۹

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۹ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتمسوال ۱: شکل‌های زیر متواز‌ی‌الاضلاع‌اند. با تشکیل معادله، مقدار X را به دست آورید.

جواب:

پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتم پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتم پاسخ سوال 1 کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتم

سوال ۲: در صفحه شطرنجی متوازی‌الاضلاعی رسم کنید. که یکی از زاویه‌هایش قائمه (۹۰ درجه) باشد.

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتم

ادامه سوال ۲: چرا زاویه‌های دیگر آن هم حتماً قائمه‌اند؟ توضیح دهید.

جواب:

چون در متوازی‌الاضلاع زاویه‌های روبه‌رو مساوی و زاویه‌های مجاور مکمل هستند. پس تمام زاویه‌ها قائمه  می‌باشند.  

نکته : مستطیل نوعی متوازی‌الاضلاع است.

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 39 ریاضی هشتم

پاسخ فعالیت صفحه ۳۹ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 39 ریاضی هشتم

سوال ۱: با توجه به تعریف متوازی‌الاضلاع، کدام یک از شکل‌های زیر متوازی‌الاضلاع است؟

جواب:

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 39 ریاضی هشتم

سوال ۲: در اینجا چند چهارضلعی دیگر هم تعریف شده است. هر تعریف را بخوانید و از میان چهار‌ضلعی‌های فعّالیت قبل، مثال‌هایی برای هر یک پیدا کنید.

جواب:

مستطیل متوازی‌الاضلاعی است که زاویه‌های قائمه دارد. شکل‌های ج ، ه

لوزی متوازی‌الاضلاعی است که چهار ضلع آن برابرند. شکل ه

مربع متوازی‌الاضلاعی است که چهار ضلع مساوی و زاویه‌های قائمه دارد. شکل‌های الف ، ه

سوال ۳: می‌دانیم که «در هر متوازی‌الاضلاع، قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند.»

آیا می‌توانیم نتیجه بگیریم که «در هر لوزی هم قطرها یکدیگر را نصف می‌کنند»؟ چرا؟

جواب:

بله چون هر لوزی نوعی متوازی‌الاضلاع است.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.