ریاضی هشتم صفحه ۲۴

پاسخ کار در کلاس صفحه ۲۴ ریاضی هشتم

فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم

 

 می‌خواهیم عددهای اول از ۱ تا ۵۰ را تعیین کنیم. ابتدا عددهای ۱ تا ۵۰ را می‌نویسیم

حالا عددهای غیر اول را خط می‌زنیم تا عددهای اول باقی بمانند.

فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم

سوال ۱: آیا عدد ۱ را خط زدید؟  چرا؟

جواب: 

بله – زیرا عدد ۱ نه اول است نه مرکب

سوال ۲: آیا مضرب‌های عدد ۲ را خط می‌زنید؟  چرا؟

جواب: 

بله  – زیرا ۲ اول است و خط نمی‌خورد. اما غیر از خود ۲ همگی خط می‌خورند؛ زیرا همگی به جز ۲ مرکب می‌باشند.

سوال:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم

سوال:

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 24 ریاضی هشتم

سوال ۳: آیا لازم است مضرب‌های عدد ۴ را خط بزنیم؟ خیر  چرا؟ زیرا اگر عددی مضرب ۴ باشد، پیش از آن به عنوان مضرب ۲ خط خورده است.

سوال ۴: آیا مضرب‌های ۵ را خط می‌زنید؟ چرا؟

جواب: 

بله  –  زیرا عدد ۵ اول است و نباید خط بخورد. اما مضرب‌های ۵ همگی خط می‌خورند.

سوال : مضرب‌های مرکب عدد ۵ را خط بزنید. کوچک‌ترین مضرب عدد ۵، که برای اولین بار خط می‌خورد، کدام است؟

جواب:

                  ۲۵=۵۲

سوال ۵: آیا مضرب‌های ۶ را خط می‌زنید؟ چرا؟

جواب:

خیر   – زیرا اگر عددی مضرب ۶ باشد، پیش از آن با مضرب‌های ۲ خط خورده است.

سوال ۶: آیا مضرب‌های عدد ۷ را خط می‌زنید؟ چرا؟

جواب:

بله – زیرا عدد ۷ اول است و خط نمی‌خورد. اما مضارب ۷ خط می‌خورند.

سوال ۷: مضرب‌های مرکب عدد ۷ را خط بزنید. کوچک‌ترین مضرب عدد ۷، که برای اولین بار خط می‌خورد، کدام است؟

جواب:

             ۴۹  =۷۲

سوال ۸: آیا مضرب‌های اعداد ۸ و ۹ و ۱۰ را خط می‌زنید؟ چرا؟

جواب:

خیر  –  زیرا مضرب‌های ۸ پیش از آن با مضارب ۲ و مضرب‌های ۹ پیش‌تر با مضرب‌های ۳ خط خورده‌اند.

سوال ۹: اگر بخواهیم مضرب‌های عدد ۱۱ را خط بزنیم، کدام مضرب ۱۱ برای اولین بار خط خواهد خورد؟

جواب:

                          ۱۲۱= ۱۱۲

سوال ۱۰: به این ترتیب، آیا لازم است مضرب‌های عدد ۱۱ را خط بزنیم؟

جواب:

خیر

سوال ۱۱: آیا عددهای باقیمانده، اول هستند؟

جواب:

بله

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.