جدول شهریه مدارس غیرانتفاعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در تهران و دیگر شهرها

مدارس غیرانتفاعی امکانات مختلفی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند. شما می‌توانید دانش‌آموز خود را برای هر مقطع تحصیلی در این مدارس ثبت نام کنید. شهریه مدارس غیرانتفاعی با توجه به شرایط و امکاناتی که ارائه می‌دهند متفاوت است و معمولاً جز شهریه‌های بالا محسوب می‌شود. در این مطلب قصد داریم شهریه مدارس غیرانتفاعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در تهران و شهرهای مختلف را بررسی کنیم. 

شهریه مدارس غیرانتفاعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در تهران و شهرهای مختلف چقدر است؟

شهریه این مدارس می‌تواند متفاوت باشد. هزینه‌ای که برای شهریه مدرسه غیردولتی دریافت می‌شود، صرف پرداخت حقوق معلمان، کادر مدرسه، هزینه کلاس‌ها، هزینه خرید و نگهداری امکانات و… می‌شود. در نتیجه، عاملی همچون منطقه و شهر می‌تواند روی هزینه‌ها بسیار اثر بگذارد. 

به عنوان مثال، هزینه و مخارج نگهداری مدرسه در شهر تهران بسیار بیشتر از شهرهای کوچک خواهد بود. کادر مدیریتی مدرسه هم می‌توانند با توجه به امکاناتی که ارائه می‌دهند، میزان شهریه را تغییر دهند. با توجه به هزینه‌های مختلف، برآورد می‌شود که شهریه مدارس غیرانتفاعی بین ۵ الی ۴۸ میلیون متغیر باشد. در ادامه محدوده تقریبی شهریه مدارس غیرانتفاعی را برای شهرهای مختلف می‌آوریم.

استان دوره آموزشی حداقل شهریه (ریال) حداکثر شهریه (ریال)
آذربایجان شرقی ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
آذربایجان غربی ابتدایی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
اردبیل ابتدایی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
اصفهان ابتدایی ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
البرز ابتدایی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۹۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
ایلام ابتدایی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
بوشهر ابتدایی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
تهران ابتدایی ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰
توابع تهران ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
چهارمحال بختیاری ابتدایی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
خراسان جنوبی ابتدایی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
خراسان رضوی ابتدایی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
خراسان شمالی ابتدایی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
خوزستان ابتدایی ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
زنجان  ابتدایی ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹۰۰۰۰۰۰
متوسطه اول ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹۰۰۰۰۰۰
متوسطه دوم ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
سمنان ابتدایی ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۷۶,۰۰۰,۰۰۰
سیستان و بلوچستان ابتدایی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
فارس ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
قزوین ابتدایی ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
قم ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
کهگیلویه و بویراحمد ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کردستان ابتدایی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
کرمان ابتدایی ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
کرمانشاه ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰,۰۰۰
گلستان ابتدایی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰,۰۰۰
گیلان ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
لرستان ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
مازندران ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶۵,۵۰۰,۰۰۰
مرکزی ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۵,۰۰۰,۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰
هرمزگان ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
همدان ابتدایی ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰
یزد ابتدایی ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه اول ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰
متوسطه دوم ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰

 

نکاتی در مورد شهریه مدارس غیرانتفاعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در تهران و شهرهای مختلف

مسئولین مدارس غیرانتفاعی می‌توانند با ارائه مستندات به سازمان مدارس و مراکز غیرانتفاعی کشور شهریه خود را تا ۳۸ درصد افزایش دهند. یعنی ممکن است یک مدرسه کلاس‌های فوق برنامه خاصی را برگزار کند یا امکانات بیشتری در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد. در این حالت شهریه‌ها می‌تواند تا ۷۵-۶۵ میلیون تومان هم افزایش پیدا کند. عوامل زیر می‌توانند روی شهریه مدارس غیرانتفاعی اثر بگذارند:

  • امکانات رفاهی مدرسه مانند اردوها، وضعیت تغذیه دانش‌آموزان، سرویس مدرسه و…
  • امکانات آموزشی مانند کلاس‌های فوق برنامه، کلاس‌های تخصصی
  • شرایط اقتصادی مردم شهر

نکته: معمولاً شهریه مدارس غیرانتفاعی یکجا دریافت نمی‌شود. مبلغی برای ثبت نام دریافت می‌شود و باقی شهریه قسط‌بندی می‌شود. 

school classroom

سخن نهایی

در این مطلب شهریه مدارس غیرانتفاعی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ در تهران و شهرهای مختلف را بررسی کردیم. همان طور که مشاهده کردید شهریه این مدارس می‌تواند بسیار متفاوت باشد و بهتر است پیش از ثبت نام، امکانات و خدمات ارائه شده توسط مدرسه را بررسی کنید. سپس با توجه به امکانات و میزان شهریه اقدام به ثبت نام کنید. 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.