ریاضی نهم صفحه ۲ فعالیت

پاسخ فعالیت صفحه ۲ ریاضی نهم

حل فعالیت صفحه 2 ریاضی نهم

سوال: شما شمارنده‌های مرکب عدد ۶۰ را به صورت یک مجموعه بنویسید و آن را B بنامید.

جواب سوال اول فعالیت صفحه 2 ریاضی نهم

سوال: مجموعهٔ شامل شمارند ه‌های مرکب عدد ۶۰ را که نه اوّل باشد و نه مرکب، چند عضو دارد؟ این مجموعه را نیز C بنامید و آن را نمایش دهید.

جواب سوال دو فعالیت صفحه دو ریاضی نهم

سوال: مجموعهٔ D شامل همه شمارنده‌های دو رقمی۶۰ را تشکیل دهید؛ این مجموعه چندعضو دارد؟

جواب سوال سه فعالیت صفحه دوم ریاضی نهم

سوال: از رضا و احمد خواسته شد تا مجموعهٔ شامل ۳ شمارنده زوج عدد ۶۰ را تشکیل دهند. احمد نوشت: {۴،۶،۱۰}  و رضا نوشت {  ۶،۱۰،۱۲}  به نظر شما چرا جوابهای آنها با هم فرق دارد؟
جواب: برای عدد ۶۰، هشت شمارندهٔ زوج وجود دارد. رضا و احمد هر کدام ۳ شمارنده زوج را انتخاب کرده‌اند.

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.