ریاضی نهم صفحه ۳۴

پاسخ فعالیت صفحه ۳۴ ریاضی نهم

فعالیت صفحه 34 ریاضی نهم

سوال ۱: امیر و محسن برای دیدن مسابقه فوتبال به ورزشگاه رفتند. محسن به امیر گفت: «من مطمئن هستم که تیم مورد علاقه من امروز می‌بازد.» امیر پرسید: «چطور با این اطمینان حرف می‌زنی؟»  محسن دلیل آورد که : «چون هر بار که به ورزشگاه رفته‌ام، تیم مورد علاقه‌ام باخته است.»
آیا دلیلی که محسن آورده است، درست است؟ چرا؟

جواب:

خیر- زیرا رفتن محسن به ورزشگاه نمی‌تواند علت باخت تیم مورد علاقه‌ی محسن باشد. و برد یک تیم به عوامل متعددی بستگی دارد که مهم‌ترین آن‌ها روحیه و آمادگی بازیکنان تیم و ضعف تیم مقابل می‌تواند باشد.

سوال ۲: عباس یک بیسکویت مستطیل شکل با ابعاد ۴ و ۸ سانتی‌متر  دارد. بیسکویت باقر از همان نوع، به همان ضخامت و مربع شکل به ضلع ۶ سانتی‌متر است. با استفاده از دانش ریاضی خود نشان دهید که مقدار بیسکویت کدام یک بیشتر است.

جواب:

با توجه به ضخامت یکسان بیسکویت‌ها، مقدار بیسکویت فردی بیشتر است که مساحت بیشتری داشته باشد.        

پاسخ سوال 2 فعالیت صفحه 34 ریاضی نهمبنابراین مقدار بیسکویت باقر بیشتر است.

سوال ۳: دلیلی را که محسن در فعالیت ۱ برای ادعای خود آورده است، با دلیلی که شما در فعالیت ۲ آوردید مقایسه کنید. به نظر شما کدام قابل اطمینان‌تر است؟

جواب:

در فعالیت اول محسن بر اساس نتایج قبل، نتیجه‌گیری کرد ولی ما در فعالیت دوم بر اساس یافته‌هایی که درستی آن‌ها از قبل اثبات شده است نتیجه‌گیری کردیم.  

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۴ ریاضی نهم

کار در کلاس صفحه 34 ریاضی نهم کار در کلاس صفحه 34 ریاضی نهم

سوال ۱: مواردی را بازگو کنید که مانند فعالیت ۱ فردی با توجه به رویدادهای گذشته، نتیجه‌ای می‌گیرد که درست نیست.

جواب:

هر وقت تکالیفم را نمی‌نویسم معلم تکالیفم را می‌بیند.

هر وقت چتر ندارم باران می بارد.

هر وقت ماشینم را می‌شویم باران می‌بارد.

سوال ۲: دو ارتفاع از هر یک از مثلث‌های زیر، رسم کنید:

سوال 2 کار در کلاس صفحه 34 ریاضی نهم

جواب:

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 34 ریاضی نهم

ادامه سوال ۲: آیا با این مثال‌ها می‌توان نتیجه گرفت در هر مثلث، محل برخورد هر دو ارتفاع درون مثلث است؟  یک مثال بزنید که نتیجه بالا را نقض کند.

جواب:

 خیر

پاسخ سوال 2 کار در کلاس صفحه 34 ریاضی نهم

اگر هر سه زوایه یک مثلث تند(حاده) باشد آنگاه ارتفاع‌ها داخل مثلث یکدیگر را قطع می‌کنند. (مانند جواب سوال ۲) اگر مثلث قائم الزاویه باشد محل برخورد ارتفاع‌ها راس زاویه‌ی قائمه مثلث است و اگر یکی از زاویه‌ها باز باشد آنگاه محل برخورد ارتفاع ها خارج مثلث است.

ادامه سوال ۲: اگر فردی با رسم ارتفاع‌های مورد نظر در مثلث‌‌‌ها چنین نتیجه‌گیری کند که در محل برخورد ارتفاع های هر مثلث، درون آن مثلث است، استدلال اول مشابه کدام استدلال دو قسمت فعالیت قبل است؟ 

جواب:

استدلال محسن

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.