ریاضی نهم صفحه ۱۱

پاسخ فعالیت صفحه ۱۱ریاضی نهم

فعالیت صفحه 11 ریاضی نهم

سوال ۱: در کلاس درس، علی و رضا عضو هر دو تیم والیبال و فوتبال هستند. سامان، احسان، فرشید و حسین فقط در تیم والیبال و محمّد، حسن، کیوان و سبحان فقط در تیم فوتبال بازی می‌کنند.
الف) اگر مجموعهٔ دانش‌آموزان عضو تیم والیبال را با V و فوتبال را با F نشان دهیم، این مجموعه‌ها را با نمودار وِن نمایش دهید و سپس  با عضوهایشان بنویسید.

جواب: 

پاسخ سوال 1 فعالیت صفحه 11 ریاضی نهم

   {سامان، احسان، فرشید، حسین، علی، رضا}=V

{محمّد، حسن، کیوان، سبحان، علی ،رضا} =F

ب) مجموعه دانش‌آموزانی که در هر دو تیم عضویت دارند، بنویسید.

جواب: 

   {علی ، رضا}

ج) مجموعهٔ دانش‌آموزانی را که حداقل در یکی از این دو تیم عضویت دارند، بنویسید.

جواب: 

 {سامان‌، احسان، فرشید، حسین، علی، رضا، محمّد، حسن ، کیوان ، سبحان}

سوال:

سوال 2 فعالیت صفحه 11 ریاضی نهم

جواب: 

{ ۳  ، ۲ ،  ۰،۱، ۱-  ، ۲- }=B  ( ب                     { ۱،۲،۳،۴،۵،۶ }=A (الف

                    { ۱،۲،۳ } = مجموعهٔ عددهایی که در هر دو مجموعهٔ A و B  هست (ج

(این مجموعه را اشتراک A و  B می‌نامیم و با نماد A ∩ B نشان می‌دهیم.)

سوال:

{                             } = مجموعهٔ عددهایی که حداقل در یکی از دو مجموعهٔ A و B  هست

جواب: 

(این مجموعه را اجتماع A و B  می‌نامیم و با نماد A U B نشان می‌دهیم.)

                      {  ۳،۴،۵،۶ ،۲ ، ۰،۱، ۱- ، ۲-   }= A U B

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.