ریاضی هشتم صفحه ۵۰

پاسخ تمرین‌های ترکیبی صفحه ۵۰ ریاضی هشتم

تمرین‌های ترکیبی صفحه 50 ریاضی هشتم

سوال ۱: هر خانه جدول زیر را با علامت × یا √ کامل کنید.

جواب:

پاسخ سوال 1 تمرین‌های ترکیبی صفحه 50 ریاضی هشتم سوال ۲: اندازه زاویه‌های داخلی و خارجی یک هشت ضلعی منتظم را پیدا کنید.

جواب:

پاسخ سوال 2 تمرین‌های ترکیبی صفحه 50 ریاضی هشتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.