ریاضی هشتم صفحه ۳۳

پاسخ کار در کلاس صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

کار در کلاس صفحه 33 ریاضی هشتم سوال : مانند نمونه هر شکل را طوری کامل کنید که نقطه O مرکز تقارن باشد.

جواب:

پاسخ کار در کلاس صفحه 33 ریاضی هشتم

پاسخ تمرین صفحه ۳۳ ریاضی هشتم

تمرین صفحه 33 ریاضی هشتم

سوال : در هر شکل، بررسی کنید که نقطه مشخص شده، مرکز تقارن شکل هست یا نه.

جواب:

پاسخ تمرین صفحه 33 ریاضی هشتم

 

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.