ریاضی هفتم صفحه ۱۸

پاسخ فعالیت صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

فعالیت صفحه 18 ریاضی هفتم فعالیت صفحه 18 ریاضی هفتم

سوال: در هر قسمت حاصل جمع و تفریق‌ها را به هر روشی که می‌شناسید، به دست آورید و نتیجه را بنویسید.

جواب:

پاسخ فعالیت صفحه 18 ریاضی هفتم

نتیجه: اگر در جمع دو عدد صحیح یکی از دو عدد مثبت باشد و دیگری منفی باشد و بدون در نظر گرفتن علامت‌ها مقدار مثبت بیشتر باشد، دو عدد را از هم کم می‌کنیم و علامت حاصل نیز مثبت است.

 

پاسخ فعالیت صفحه 18 ریاضی هفتم

نتیجه: اگر در جمع دو عدد یکی از دو عدد مثبت و دیگری منفی باشد و بدون در نظر گرفتن علامت‌ها مقدار عدد منفی بیشتر باشد دو عدد را از هم کم می‌کنیم و علامت حاصل منفی است.

 

پاسخ کار در کلاس صفحه ۱۸ ریاضی هفتم

کار در کلاس صفحه 18 ریاضی هفتم

سوال: با توجه به نتایج بالا حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

جواب:

پاسخ کار در کلاس صفحه 18 ریاضی هفتم

ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.